• List otwarty w sprawie opieki nad dziećmi do lat 3

  dodano: 20.11.2018

  Obowiązujące w Polsce przepisy dotyczące opieki nad dziećmi, które nie ukończyły 3 roku życia oraz działania podejmowane w tym zakresie przez Rząd są niewystarczające – alarmują eksperci. W liście do premiera Mateusza Morawieckiego sygnatariusze zwracają uwagę na istotną rolę wczesnego rozwoju dziecka do lat 3 dla całego jego późniejszego życia. Postulują uwzględnienie potrzeb małego dziecka w kształtowaniu polityki rodzinnej dotyczącej różnych form opieki oraz podkreślają prawo rodziców do wolnego wyboru rodzaju opieki nad nim - w tym opieki własnej. Inicjatorem listu był Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus".

  więcej...

 • Wspieramy rodziny! Zapraszamy na warsztaty i konsultacje.

  dodano: 10.10.2018

  Związek Dużych Rodzin Trzy Plus realizuje w roku 2018 cykl warsztatów, spotkań i seminariów dot. wsparcia rodzin i przeciwdziałaniu przestępczości na terenie województwa mazowieckiego. Serdecznie zapraszamy do udziału w organizowanych zajęciach:

  więcej... • XII Spotkanie Oddziałów i Kół - Wolsztyn 27.10.2018

  dodano: 05.10.2018

  W listopadzie organizujemy kolejne Spotkanie Oddziałów i Kół – tym razem w Wielkopolsce! Zapraszamy wszystkich członków ZDR3+, również tych, którzy jeszcze nie działają aktywnie, ale chcą się włączyć w prace naszego stowarzyszenia.

  więcej...

 • Podziękowania dla Partnera Strategicznego VI Ogólnopolskiego Zjazdu Dużych Rodzin – PKN ORLEN S.A.

  dodano: 22.06.2018

  Kolejny Zjazd Dużych Rodzin za nami. Dziękujemy Partnerowi Strategicznemu VI Ogólnopolskiego Zjazdu Dużych Rodzin w Szczecinie – spółce PKN ORLEN S.A.
  Dziękujemy także partnerom Zjazdu – grupie Eurocash S.A., Fundacji Enea i PWPW S.A., bez których wydarzenie nie mogłoby się odbyć.

  więcej...

 • „Rodzina na fali” – czyli Zjazd Dużych Rodzin w Szczecinie 2018

  dodano: 15.06.2018

  W dniach 1-3 czerwca w Szczecinie odbył się VI Ogólnopolski Zjazd Dużych Rodzin pod hasłem „Rodzina na fali”. Jak co roku był to czas wspólnego świętowania, radości, a także okazja do podjęcia ważnych tematów dotyczących rodzicielstwa. Szczególny charakter spotkania wynikał z obecności zagranicznych gości i odbywającej się w ramach Zjazdu IX Międzynarodowej Konferencji ELFAC. Organizatorami Zjazdu były Związek Dużych Rodzin Trzy Plus, Miasto Szczecin oraz European Large Families Confederation. W sobotę, gościem specjalnym Zjazdu był premier Mateusz Morawiecki.

  więcej...

 • Nasza konferencja w Senacie „Kryzys trwałości małżeństwa - przyczyny i profilaktyka”.

  dodano: 18.04.2018

  Celem konferencji organizowanej wraz z Komisją Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej było przedstawienie przyczyn rozpadu więzi małżeńskich i rodzinnych, wskazanie metod wspierania małżeństwa w kryzysie oraz różnych form pracy terapeutycznej z małżeństwami i związkami nieformalnymi. Drugim istotnym celem była wymiana doświadczeń pomiędzy środowiskami pracującymi na rzecz trwałości małżeństwa i rodziny oraz pokazanie dobrych praktyk w tym zakresie. Inicjatorem spotkania był Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus".

  więcej...

 • XI Spotkanie Oddziałów i Kół ZDR 3+ w Grodzisku Mazowieckim

  dodano: 12.04.2018

  Zapraszamy wszystkich przedstawicieli struktur terenowych oraz osoby zainteresowane włączeniem się w aktywną działalność Związku na XI Spotkanie Oddziałów i Kół w Grodzisku Mazowieckim w sobotę 21 kwietnia.
  W drugiej części spotkania odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków ZDR3+.

  więcej...

 • Walne Zebranie Członków Rzeczywistych ZDR3+

  dodano: 10.04.2018

  Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków Rzeczywistych stowarzyszenia Związek Dużych Rodzin Trzy Plus

  więcej...

 • Zmiany w Statucie ZDR3+

  dodano: 22.03.2018

  Związek nasz w szybkim tempie rozwija się i zmienia. Podejmujemy nowe, coraz większe wyzwania. Przybywa też odpowiedzialności za prowadzone projekty. Mamy nadzieję, że pozytywne skutki tego już są i będą w przyszłości odczuwalne przez wszystkie rodziny wielodzietne. Chcemy, aby nasz Związek był coraz większy i swym zasięgiem obejmował kolejne rejony naszego kraju. Chcemy też słyszeć potrzeby rodzin z całego kraju i czerpać z ich doświadczenia.

  więcej...

 • Karta Dużej Rodziny 2018-2019

  dodano: 28.12.2017

  Z radością informujemy, że po raz drugi wygraliśmy konkurs na pozyskiwanie Partnerów dla programu Karta Dużej Rodziny, realizowanego przy współpracy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Tym razem umowa obejmuje dwa lata, zadanie trwać będzie do końca 2019 r. To dla nas duże wyzwanie i ogromna satysfakcja, że możemy budować i wzmacniać narzędzie, o którego wprowadzenie zabiegaliśmy od początku powstania naszego Związku.

  więcej...