• Zjazd Kół ZDR3+w Nysie

  dodano: 29.09.2016

  W sobotę, 5 listopada 2016 r. odbędzie się jesienny Zjazd Kół i Oddziałów ZDR3+.

  więcej...

 • Konferencja i spotkanie dużych rodzin w Rydze 11-14.08.2016

  dodano: 07.07.2016

  ELFAC przygotowuje VIII Międzynarodową Konferencję i spotkanie rodzin wielodzietnych z Europy.
  W tym roku impreza odbędzie się w Rydze na Łotwie, w dniach 11-14 sierpnia. Serdecznie zapraszamy!

  więcej...

 • IV Zjazd Dużych Rodzin w Gnieźnie!

  dodano: 21.06.2016

  W Gnieźnie przez trzy dni trwało wielkie święto dużych rodzin. Przyjechali wielodzietni z całej Polski, aby się poznać, wspólnie bawić. zwiedzać, uczyć i inspirować. Organizatorami spotkania byli Miasto Gniezno i Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus".

  więcej... • Wielodzietni w Polsce - Raport 2016

  dodano: 28.05.2016

  Raport "Wielodzietni w Polsce" przygotowany w tym roku przez IPSOS na zlecenie Związku Dużych Rodzin "Trzy Plus" jest wszechstronnym badaniem dotąd nie opisanego zjawiska wielodzietności w Polsce.

  więcej...

 • Wynik wyborów WZCR

  dodano: 16.05.2016

  Walne Zgromadzenie Członków Rzeczywistych ZDR3+ w dniu 15 maja 2016 r. wybrało władze stowarzyszenia na trzyletnią kadencję 2016-2019.

  więcej...

 • Projekt zmian w Statucie ZDR3+

  dodano: 09.05.2016

  W niedzielę, 15 maja 2016 r. odbędzie się Walne Zebranie Członków Rzeczywistych ZDR3+, podczas którego będą głosowane następujące zmiany w Statucie:

  więcej...

 • Wiosenny Zjazd Kół i Oddziałów ZDR3+

  dodano: 20.04.2016

  15 maja od godz. 10.00 zapraszamy do Grodziska Mazowieckiego na Zjazd Kół i Oddziałów ZDR3+.
  Ważnym punktem spotkania będzie Walne Zebranie Członków Rzeczywistych naszego stowarzyszenia.
  Tego dnia grodziskie Koło ZDR3+ inauguruje Tydzień Rodziny i uczestnicy Zjazdu są zaproszeni do udziału w wydarzeniach organizowanych z tej okazji.

  więcej...

 • Walne Zebranie Członków Rzeczywistych ZDR 3+

  dodano: 20.04.2016

  W niedzielę, 15 maja 2016 r. zapraszamy do Grodziska Mazowieckiego na Walne Zebranie Członków Rzeczywistych ZDR3+. Zebranie sprawozdawczo-wyborcze odbędzie się w trakcie Zjazdu Kół i Oddziałów. Data spotkanie jest nieprzypadkowa - tego dnia Koło ZDR3+ w Grodzisku Mazowieckim inauguruje Tydzień Rodziny.

  więcej...

 • Prace nad Zjazdem Dużych Rodzin

  dodano: 01.04.2016

  Trwają prace nad IV Ogólnopolskim Zjazdem Dużych Rodzin w Gnieźnie. Mamy już komplet uczestników, ale można jeszce zapisać się na listę rezerwową. Zapraszamy: zjazd.3plus.pl

 • Stanowisko ZDR "Trzy Plus" w sprawie programu Rodzina 500+

  dodano: 20.01.2016

  Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus” z zadowoleniem przyjmuje projekt ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci zakładający wprowadzenie wsparcia rodzin kwotą 500 zł na dziecko. Rozwiązanie to wychodzi naprzeciw formułowanemu przez Związek postulatowi budowy takiej polityki rodzinnej, która będzie zwiększała samodzielność finansową, a przez to podmiotowość polskich rodzin. Jest również wyrazem dostrzeżenia i docenienia wartości pracy wychowawczej, jaką wykonują rodzice, a zwłaszcza matki, opiekujące się dziećmi.

  więcej...