• IV Zjazd Dużych Rodzin w Gnieźnie!

  dodano: 21.06.2016

  W Gnieźnie przez trzy dni trwało wielkie święto dużych rodzin. Przyjechali wielodzietni z całej Polski, aby się poznać, wspólnie bawić. zwiedzać, uczyć i inspirować. Organizatorami spotkania byli Miasto Gniezno i Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus".

  więcej... • Wielodzietni w Polsce - Raport 2016

  dodano: 28.05.2016

  Raport "Wielodzietni w Polsce" przygotowany w tym roku przez IPSOS na zlecenie Związku Dużych Rodzin "Trzy Plus" jest wszechstronnym badaniem dotąd nie opisanego zjawiska wielodzietności w Polsce.

  więcej...

 • Wynik wyborów WZCR

  dodano: 16.05.2016

  Walne Zgromadzenie Członków Rzeczywistych ZDR3+ w dniu 15 maja 2016 r. wybrało władze stowarzyszenia na trzyletnią kadencję 2016-2019.

  więcej...

 • Projekt zmian w Statucie ZDR3+

  dodano: 09.05.2016

  W niedzielę, 15 maja 2016 r. odbędzie się Walne Zebranie Członków Rzeczywistych ZDR3+, podczas którego będą głosowane następujące zmiany w Statucie:

  więcej...

 • Wiosenny Zjazd Kół i Oddziałów ZDR3+

  dodano: 20.04.2016

  15 maja od godz. 10.00 zapraszamy do Grodziska Mazowieckiego na Zjazd Kół i Oddziałów ZDR3+.
  Ważnym punktem spotkania będzie Walne Zebranie Członków Rzeczywistych naszego stowarzyszenia.
  Tego dnia grodziskie Koło ZDR3+ inauguruje Tydzień Rodziny i uczestnicy Zjazdu są zaproszeni do udziału w wydarzeniach organizowanych z tej okazji.

  więcej...

 • Walne Zebranie Członków Rzeczywistych ZDR 3+

  dodano: 20.04.2016

  W niedzielę, 15 maja 2016 r. zapraszamy do Grodziska Mazowieckiego na Walne Zebranie Członków Rzeczywistych ZDR3+. Zebranie sprawozdawczo-wyborcze odbędzie się w trakcie Zjazdu Kół i Oddziałów. Data spotkanie jest nieprzypadkowa - tego dnia Koło ZDR3+ w Grodzisku Mazowieckim inauguruje Tydzień Rodziny.

  więcej...

 • Prace nad Zjazdem Dużych Rodzin

  dodano: 01.04.2016

  Trwają prace nad IV Ogólnopolskim Zjazdem Dużych Rodzin w Gnieźnie. Mamy już komplet uczestników, ale można jeszce zapisać się na listę rezerwową. Zapraszamy: zjazd.3plus.pl

 • Stanowisko ZDR "Trzy Plus" w sprawie programu Rodzina 500+

  dodano: 20.01.2016

  Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus” z zadowoleniem przyjmuje projekt ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci zakładający wprowadzenie wsparcia rodzin kwotą 500 zł na dziecko. Rozwiązanie to wychodzi naprzeciw formułowanemu przez Związek postulatowi budowy takiej polityki rodzinnej, która będzie zwiększała samodzielność finansową, a przez to podmiotowość polskich rodzin. Jest również wyrazem dostrzeżenia i docenienia wartości pracy wychowawczej, jaką wykonują rodzice, a zwłaszcza matki, opiekujące się dziećmi.

  więcej...

 • Zmiana adresu

  dodano: 01.01.2016

  Ul. Solec 81b/73a, 00-382 Warszawa. To nasz nowy adres - od 1 stycznia tu prosimy kierować listy. Mail biuro@3plus.pl oraz telefon 533 473 pozostają bez zmian.

 • Trwają konsultacje dotyczące programu Rodzina 500+

  dodano: 22.12.2015

  Trwają konsultacje dotyczące programu Rodzina 500+. Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus" w swym oficjalnym stanowisku będzie zabiegał m.in. o oddzielenie świadczeń dla drugiego i kolejnych dzieci od systemu pomocy socjalnej. Dyskusyjne jest ograniczenie świadczeń do wieku 18 lat bez względu na to, czy dziecko uczy się nadal pozostając na utrzymaniu rodziców. Bardzo istotną sprawą jest zmiana definicji pierwszego dziecka – według projektu "pierwszym dzieckiem" w rodzinie jest najstarsze z tych, które jeszcze nie ukończyły 18. roku życia.
  Pełne stanowisko ZDR3+ zostanie wkrótce opublikowane wraz z rekomendacjami naszego Zespołu Ekspertów.

  więcej...