Konfederacja Rodzin Wielodzietnych w Europie (ELFAC), której członkiem jest ZDR3+ prosi duże rodziny o wypełnienie ankiety dotyczącej uwarunkowań ich życia. Projekt ma zasięg europejski i jest rownocześnie przeprowadzany w 12 krajach.

Konfederacja Rodzin Wielodzietnych w Europie ELFAC przygotowała ankietę w ramach prowadzonego od dwu lat szerokiego projektu ''Rodziny i społeczeństwa''. Stawia sobie ona za cel zebranie jak najszerszych opinii dotyczących warunków życia rodzin wielodzietnych, ich motywacji ich potrzeb.
Ankieta jest przygotowana w 12 językach, w tym w języku polskim i jest dostępna tu: ANKIETA

Gorąco zachęcamy, aby poświęcić czas odpowiadając na pytania dotyczące gospodarstwa domowego, podziału obowiązków i motywacji. Można też podzielić się swoimi doświadczeniami w pytaniach otwartych nieobowiązkowych. Dzięki zebranym odpowiedziom, po raz pierwszy można będzie przedstawić potrzeby dużych rodzin Komisji Europejskiej i starać się o regulacje sprzyjające posiadaniu dzieci. Ale aby to było możliwe potrzebne są konkretne odpowiedzi.

Zaproszone są wszystkie rodziny wychowujące trójkę lub więcej, dzieci jak również te których dzieci są już dorosłe. Ankietę można wypełniać do 30 października.

Badania dotyczące rodzin  w Europie są prowadzone od 2010. Pierwszy etap projektu polegał na zebraniu dostępnych badań. Oprócz uniwersytetów, uczestniczyło w nim Włoskie Forum Rodziny i Światowy Ruch Matek (MMM). Z Polski w spotkaniach Familyplatform uczestniczyły dwa stowarzyszenia: Stowarzyszenie Rzecznik Rodziców i Związek Dużych Rodzin oraz dwójka ekspertów reprezentujących instytucje europejskie i wydział nauk społecznych UW.

Obecnie prowadzony jest duży europejski projekt badawczy ''Rodziny i Społeczeństwa'' (FamiliesAndSocietie). Jednym z elementów tych prac jest przygotowana przez Europejską Konfederację Rodzin Wielodzietnych we współpracy z Uniwersytetem w Sztokholmie ankieta dotycząca rodzin wielodzietnych. 

Jest to bardzo ważna okazja zdobycia brakującej wiedzy. Dlatego im więcej uczestników ankiety, tym wyniki będą bardziej szczegółowe. Ankieta rzuci światło na problemy rodzin wielodzietnych - podkreśla Teresa Kapela.