W grudniu 2012 roku zorganizowaliśmy w Senacie RP konferencję poświęconą barierom ograniczającym dzietność w Polsce. Podczas spotkania zostały pokazane zarówno przyczyny niskiej dzietnośći, jak również proponowane rozwiązania problemu. Zachęcamy do zapoznania się z materiałem filmowym z konferencji.

Otwarcie konferencji, przemawiali:

Mieczysław Augustyn - Przewodniczący Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Senatu RP,
Joanna Krupska - Prezes ZDR "Trzy Plus"
Grzegorz Kądzielawski - Obserwatorium Rodzinne
Stanisław Karczewski - wicemarszałek Senatu RP

Sesja 1. Diagnoza. Bariery społeczne, rynkowe, światopoglądowe, prawne.

Prof. Krzysztof Rybiński, Uczelnia Vistula "Dlaczego ubywa Polaków"
Dr Łukasz Hardt, Uniwersytet Warszawski "Bariery regulacyjne w funkcjonowaniu rodziny w Polsce"
Dr Agnieszka Tombińska "Rodzina a równość szans wszystkich obywateli"

Sesja 2. Państwo jako beneficjent polityki rodzinnej.

Mec. Michał Czarnik "Płatne urlopy wychowawcze jako instrument wspierający rodziny z dziećmi"
Dr Agnieszka Chłoń-Domińczak "Zabezpieczenie rodziców w systemie ubezpieczeń społecznych"
Dr Stanisław Kluza "Inwestycja państwa w kapitał ludzki"
Dr Barbara Smolińska "Znaczenie przywiązania w rozwoju dziecka"

Sesja 3. Rodzina w polityce samorządowej.

Joanna Krupska Wprowadzenie
Prof. Bożena Balcerzak-Paradowska "Lokalna polityka rodzinna - plusy i minusy"
Grzegorz Benedykciński - Burmistrz Grodziska Mazowieckiego "Samorządowe strategie na rzecz rodziny - przykłady"
Michał Gramatyka, Wiceprezydent Tych - przykłady
Monika Lipińska, Wiceprezydent Lublina - przykłady
Anna Sochacka, Wiceprezydent Siedlec - przykłady
Halina Wawruch, Wójt Żabiej Woli - przykłady
Piotr Uściński, Starosta Wołomiński - przykłady

Sesja 4. Rekomendacje dla polityki rodzinnej.

Wstęp: Mieczysław Augustyn, Bartosz Marczuk
Teresa Kapela, ZDR "Trzy Plus" - wystąpienie
Paweł Kowal, poseł do Parlamentu Europejskiego, Fundacja Energi dla Europy - wystąpienie
Jego Eminencja ks. kardynał Kazimierz Nycz - wystąpienie
Mieczysław Augustyn, przewodniczący Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Senatu RP - wystąpienie
Władysław Kosiniak-Kamysz, minister Pracy i Polityki Społecznej - wystąpienie
Irena Wóycicka, podsekretarz stanu ds. społecznych w Kancelarii Prezydenta RP - wystąpienie
Mirosława Boryczka, członek zarządu ZUS - wystąpienie

Joanna Krupska Postulaty na rzecz polityki rodzinnej