To znaczy, że nie bierzemy udziału w ubieganiu o władzę, nie popieramy żadnej partii politycznej, ani żadnego polityka. U wszystkich, zarówno rządzących, jak i będących w opozycji zabiegamy o realizację naszych celów.