Ogólnopolskie Karty Dużej Rodziny będą imienne, ale bez zdjęć.