Nie. Zakres zadań ZDR 3+ nie obejmuje kwestii religijnych i światopoglądowych, a jedynie społeczne i ekonomiczne interesy rodzin, zwłaszcza wielodzietnych.