Jeszcze jako środowisko nie zrzeszone formalnie, w grudniu 2006 roku, zorganizowaliśmy w Sejmie, wspólnie z Ministerstwem Pracy, dużą konferencję o sytuacji rodzin wielodzietnych w Polsce.

http://3plus.pl/upload/DUZE_RODZINY_materialy_z_konferencji.pdf