W 2001 kanadyjskie stowarzyszenie Osób Aktywnych w Domu ogłosiło Dzień Pracy Niewidzialnej. Od tej pory w pierwszy wtorek kwietnia obchodzony jest ten dzień w wielu miejscach na świecie.

Czym jest praca niewidzialna?

Praca niewidzialna to wszelka praca nieodpłatna wykonywana w ramach rodziny i wolontariatu, bez względu na to kim jest osoba wykonująca tą pracę.

 

Jak sprawić aby praca niewidzialna stała się widzialną?

Przede wszystkim przez zwrócenie uwagi na wartość jaką ma ta praca, ponadto przez docenienie i szacunek dla osób ją wykonujących. Dotyczy to najczęściej kobiet, ale nie zapominajmy o wolontariuszach w szkołach szpitalach, klubach sportowych czy stowarzyszeniach..

Jak można zapominać o tych wszystkich, wykonujących pracę, bez której nie możliwe byłoby funkcjonowanie i rozwój naszych społeczeństw?

 

W Europie wiedzę o Niewidzialnej Pracy upowszechnia organizacja FEFAF (Fédération Européenne des Femmes Actives aux Foyer). FEFAF reprezentuje i broni interesów wszystkich osób, które podjęły lub chcą się podjąć opieki nad swoimi dziećmi, starszymi bądź niepełnosprawnymi krewnymi.

Celem FEFAF jest powszechne uznanie nieopłacanej pracy w domu.
Wymaga to:
- specyficznych statystyk dotyczących ekonomicznej i społecznej wartości tej pracy;
- uznania społecznych praw związanych z czasem poświęcanym rodzinie;
- zapewnienia dostępu do edukacji przez całe życie;
- pomocy przy powracaniu na rynek pracy;
- sprawiedliwej emerytury.

Prowadzone działania
FEFAF:
- reprezentuje wobec instytucji unijnych i ONZ rodziców i opiekunów (często są to kobiety) z Europy, którzy pozostają w domu, opiekują się członkami rodziny (dziećmi, osobami starszymi, niepełnosprawnymi) i nie są opłacani;
- informuje te osoby na temat ich praw socjalnych, ekonomicznych, sądowych i politycznych;
- angażuje się w działania prowadzone przez stowarzyszenia członkowskie w całej Europie.