Stowarzyszenie Rodzin im. bł Mamy Róży zaprasza 9 i 10 kwietnia na seminarium dotyczące Family Group Conferences - skutecznej metody wspierania rodzin w kryzysie.

Takie oddolne grupy pomocowe działają już w kilku krajach i za zadanie mają wspieranie rodzin dotkniętych problemem. Są nastawione są na wzmacnianie kompetencji rodziny i wypracowanie planu samodzielnego wyjścia z kryzysu. Taka metoda pozwala radykalnie obniżyć odsetek interwencji takich jak nadzór kuratorski czy umieszczanie w placówkach opieki zastępczej lub w ośrodkach poprawczych.
Więcej informacji: http://seminarium.mamaroza.pl