Wnioski składamy w Urzędzie, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania (nie zameldowania) rodziny.