W Grodzisku Mazowieckim odbyły się Grodziskie Dni Rodziny współorganizowane przez nasze Koło ZDR3+. Pogoda dopisała, na pikniku bawiło się kilkaset dzieci i rodziców. Zainteresowaniem cieszyły się również warsztaty psychologiczne dla rodziców.