Jeżeli akceptujesz i popierasz nasz Statut, zapraszamy! Zapisu można dokonać przez internet, wypełniając formularz rejestracyjny: http://rejestracja.3plus.pl/ Można również skorzystać z załączonej Deklaracji Członkowskiej, którą po wypełnieniu należy przesłać na biuro@3plus.pl lub na nasz adres korespondecyjny.