Starosta Wołomiński i Fundacja Rzecznik Praw Rodziców serdecznie zapraszają do udziału w Konferencji: „Jak skutecznie Przeciwdziałać Przemocy. Przedstawienie Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Powiecie Wołomińskim”, która odbędzie się w dniu 12 czerwca 2014 roku (czwartek), o godzinie 10.00 w „Fabryczce” przy ul. Orwida 20 w Wołominie. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych zarówno z sektora publicznego jak i organizacji pozarządowych.

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie od jej nowelizacji w 2010 roku rodzi wiele problemów. Istnieją poważne zarzuty co do jej zgodności z Konstytucją. Wysoce kontrowersyjne jest upatrywanie źródeł przemocy w rodzinie, a także praktyczne zniesienie na tym polu zasady domniemania niewinności, obowiązującej w prawie karnym. Do opinii publicznej co jakiś czas docierają historie rodzin, którym odebrano dzieci w sposób pochopny, na podstawie niepotwierdzonych podejrzeń. Narażone są na to szczególnie rodziny ubogie. Instytucje i służby podejmujące działania w tym zakresie są rozliczane z efektów ilościowych, a nie jakościowych. Jednocześnie ustawodawca nie zapewnił im odpowiednich zasobów do tego, by w sposób skuteczny i adekwatny wspierać środowiska zagrożone przemocą.

Wychodząc naprzeciw tym problemom, Powiat Wołomiński postanowił poddać Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy na lata 2014-2017 konsultacji ze strony specjalistów Fundacji Rzecznik Praw Rodziców. Fundacja prowadzi Telefon Wsparcia dla rodziców zagrożonych odebraniem dzieci z powodu biedy czy bezradności. Działalność ta pozwala na dokonanie pogłębionej analizy „pułapek” związanych z realizacją ustawy oraz na wyciąganie wniosków co do najbardziej wartościowych strategii przeciwdziałania przemocy domowej.

Jak godzić przeciwdziałanie przemocy z poszanowaniem praw rodziców, dzieci i integralności rodziny? Czego naprawdę potrzebują osoby i środowiska zagrożone przemocą? W jakim kierunku powinno zmieniać się prawo i procedury? Te i wiele innych kwestii poruszymy w czasie konferencji. W załączeniu przesyłamy program.

Mając na względzie jak najlepsze przygotowanie Konferencji pod względem logistycznym, uprzejmie prosimy o zgłaszanie liczby osób zamierzających wziąć w niej udział do dnia 10 czerwca 2014 roku na adres: takrodzina@powiat- wolominski.pl lub pod nr tel. (22) 787 43 01 wew. 144. Prosimy również o potwierdzenie chęci otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie w Konferencji.

Serdecznie zapraszamy!