Koło jest powoływane przez Zarząd na pisemny wniosek co najmniej dziesięciu Członków Rzeczywistych zamieszkujących na terenie danej gminy (może być 5 małżeństw). Wniosek należy przesłać na adres korespondencyjny Związku lub mailowo na adres: biuro@3plus.pl