Poniżej zamieszczamy sprawozdania z działalności Związku Dużych Rodzin "Trzy Plus".

Wszystkie pozostałe late są dostępne na stronie: http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/