PROGRAM

10:00 Msza Św. dla chętnych

11:00 Powitanie i prezentacja kół i uczestników spotkania (Joanna Krupska, Przemysław Fenrych)

12:00 Cele ZDR

- jak i o co walczymy, dokąd zmierzamy; czym jest ZDR - Radosław Waszkiewicz

- działania międzynarodoweTeresa Kapela

13:00 Obiad

14:00 Zasady zakładania i prowadzenia kół i oddziałów; współpraca z innymi stowarzyszeniami jako członkami wspierającymi - prezentacja plus pytania i odpowiedzi - Radosław Waszkiewicz

14:30 Przerwa

14:50 Zasady współpracy centrala - koła - prezentacje plus pytania i odpowiedzi

obrót księgowo – finansowy – Paweł Woliński, księgowy ZDR

strona internetowa i komunikacja z członkami – Piotr Kapela

polityka i koordynacja PR – Dymitr Hirsch

15:40 Przerwa

16:00 Cele i formy działania kół: KDR, projekty i programy we współpracy z samorządem, integracja dużych rodzin, organizowanie pomocy rodzinom, itd. - panel dyskusyjny

Wstęp - doświadczenia Grodziska – Joanna Krupska

Doświadczenia węgierskie – Laszko Marki

Doświadczenia kół ZDR 3 + - przedstawiciele kół według zapisów do głosu

17:00 Przerwa

1720 Możliwości działania kół na polu charytatywnym: Familion, Stowarzyszenie Bielańskie - prezentacja plus pytania i odpowiedzi

- Paweł Woliński

- przedstawiciel Stowarzyszenia Bielańskiego

18:00 Zakończenie