Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus" od początku swej działalności starał się o wprowadzenie w Polsce Kart Dużej Rodziny. Takie rozwiązania z powodzeniem od lat stosują także inne kraje.

Dla rodzin wielodzietnych Karty są formą ułatwienia życia, pozostawienia w budżetach rodzin nieco większej sumy pieniędzy - co, wobec dużych wydatków związanych z wychowywaniem dzieci, jest szczególnie ważne. Wprawdzie zaoszczędzone sumy nie są wielkie, ale w dużej rodzinie liczy się każdy grosz.
Niezwykle istotną rolą Karty jest przeciwdziałanie wykluczeniu rodzin mających liczne potomstwo przez obniżenie kosztów uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych, rozrywkowych, w życiu sportowym.
Wreszcie niebagatelną rolą jest promocja dużych rodzin poprzez Kartę, która jest uprawnieniem, a nie zasiłkiem. Nie wydaje się jej z powodu ubóstwa rodziny, ale w uznaniu wartości pracy związanej z wychowywaniem kolejnego dziecka. Nie wymaga się przedstawienia zaświadczenia o dochodach, ale informacji, ile dzieci wychowuje się w rodzinie.