• Zmiany w Statucie ZDR Trzy Plus

  dodano: 20.04.2018

  Na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków Rzeczywistych Związku Dużych Rodzin Trzy Plus, które odbędzie się 21 kwietnia 2018 r. w Grodzisku Mazowieckim, głosowane będą propozycje zmian w Statucie.

  więcej...

 • Nowy Członek Zarządu i zmiana Skarbnika

  dodano: 21.01.2015

  Zawiadamiamy, że do Zarządu ZDR 3+ dołączył Łukasz Wojdak - menager, ekonomista, prawnik, doradca bankowy.
  Łukasz przejął od Pawła Wolińskiego funkcję Skarbnika Związku. Paweł Woliński pozostaje w Zarządzie.
  Uzupełnienie składu Zarządu nastąpiło na mocy §13, pkt. 2 Statutu.

 • Zmiana w Zarządzie

  dodano: 27.10.2014

  Informujemy, że Piotr Habrzyk złożył rezygnację z funkcji członka Zarządy ZDR 3+.
  Powodem decyzji była sytuacja rodzinna i zawodowa, która obecnie uniemożliwia aktywne uczestniczenie w pracach Zarządu. Bardzo dziękujemy Piotrowi za dotychczasowe zaangażowanie na rzecz Związku i życzymy powodzenia!