• Nowy Członek Zarządu i zmiana Skarbnika

    dodano: 21.01.2015

    Zawiadamiamy, że do Zarządu ZDR 3+ dołączył Łukasz Wojdak - menager, ekonomista, prawnik, doradca bankowy.
    Łukasz przejął od Pawła Wolińskiego funkcję Skarbnika Związku. Paweł Woliński pozostaje w Zarządzie.
    Uzupełnienie składu Zarządu nastąpiło na mocy §13, pkt. 2 Statutu.