W piątek odbyła się konferencja organizowaną przez Koło ZDR 3+ z Targówka. Temat spotkania: "Jak stołeczny samorząd może wspierać rozwój rodzin z dziećmi? Rodziny to ogromny potencjał do wykorzystania!"

Jak stołeczny samorząd może wspierać rozwój rodzin z dziećmi?

Rodziny to ogromny potencjał do wykorzystania!!!

 

Data: piątek, 17.10.2014

Miejsce: Urząd Dzielnicy Targówek M.ST. W-WY, ul. Kondratowicza 20, sala konferencyjna

 

Godz.

Temat

Zakres tematu

wykładowca

18.00 – 18.05

Otwarcie i Powitanie

Powitanie uczestników

Dorota Kozielska
Z-ca Burmistrza
Urząd Dzielnicy Targówek M.ST. WARSZAWY

18.05 – 18.20

Jaki jest stan rodzin w Polsce? Rola rodzin z dziećmi w polskim społeczeństwie.

 

Prezentacja statystyki rodzin. Ile nas tu jest, ile korzysta z pomocy społecznej? Czy jesteśmy bardziej czy mniej przedsiębiorczy?

Jak można skorzystać z obecności rodzin z dziećmi?

Michał Kot, ekspert, Związek Dużych Rodzin 3+

18.20 – 18.25

Dyskusja

18.25 – 18.55

Jak wspierać rodziny?

Jaki model najefektywniejszy?

Prezentacja doświadczeń krajowych

Teresa Kapela
Przewodnicząca Komisji Dialogu d/s Dzieci, Młodzieży i Rodziny
M.ST. WARSZAWY

Związek Dużych Rodzin 3+

Prezentacja doświadczeń zagranicznych na przykładzie Hiszpanii

Łukasz Wojdak przedstawiciel Koła Związek Dużych Rodzin 3+ Targówek

18.55 – 19.00

Dyskusja

19.00 – 19.30

My wielodzietni

Jakie problemy i szanse mają rodziny wielodzietne? Prezentacja doświadczeń rodzin z dziećmi i rodzin wielopokoleniowych.

Ewa Nitecka Stowarzyszenie na Rzecz Naturalnego Rodzenia i Karmienia.

Małgorzata Salawa Integracyjna przychodnia dla dzieci

Wanda Ekielska
Szkoła dla Rodziców,
Dom Narodzin

Jakie działania, inicjatywy  podejmuje Koło ZDR3+ na Targówku w Warszawie

Michał Wydra przedstawiciel Koła Związek Dużych Rodzin 3+ Targówek

19.30 – 19.35

Dyskusja

19.35 – 20.00

Jak przedsiębiorcy mogą wspierać rodziny z dziećmi?

Jaka jest praktyka, jakim firmom najbardziej opłaca się wychodzić z ofertą dla rodzin z dziećmi?

Jakub Bułat Tarabuk i przedstawiciele kilku przedsiębiorców z Inicjatywy Firm Rodzinnych

Zuzanna Lipińska
Agent Ubezpieczeniowy

20.00 – 20.05

Dyskusja

20.05 – 20.15

Podsumowanie i Zakończenie

 

W nawiązaniu do rozpoczętej w ostatnich latach kampanii na rzecz pozytywnego postrzegania rodzin z dziećmi lokalne Koło Związku Dużych Rodzin 3 + we współpracy z Urzędem Dzielnicy Targówek pragnie zaprosić mieszkańców do udziału w specjalnej sesji poświęconej tej problematyce. Celem konferencji jest podjęcie dyskusji z mieszkańcami, lokalnymi przedsiębiorcami, przedstawicielami urzędu nt. jak najefektywniejszego modelu wspierania rodzin. Jednym z dyskutowanych narzędzi do realizacji tego celu będzie rozmowa m.in. nt. wdrożenia w naszej dzielnicy Karty Dużych Rodzin z systemem ulg i rabatów dla rodzin z dziećmi. W trakcie dyskusji zaproszeni goście zastanawiać się będą jakie instrumenty, rozwiązania, narzędzia należy zastosować, aby posiadanie dziecka nie zniechęcało, ale samo w sobie było radością i spotykało się z powszechną akceptacją i wsparciem. Jednym z celów konferencji będzie zaprezentowanie jak ogromną rolę pełnią rodziny z dziećmi w społeczeństwie i samej gospodarce. Pamiętać należy, że więcej dzieci oznacza nie tylko większą radość rodziców z ich posiadania ale to także szansa na większy wzrost gospodarczy, popyt na produkty i ograniczenie niżu demograficznego. Zwłaszcza ten ostatni czynnik w sposób najbardziej już dotyka i coraz dotkliwiej dotykał będzie całe nasze społeczeństwo jeśli nie zostaną zawczasu podjęte odpowiednie inicjatywy zarówno na szczeblu lokalnym samorządowym i całego kraju. Zaprezentowane zostaną najbardziej skuteczne metody wspierania rodzin oparte na zagranicznych i krajowych doświadczeniach. Dokonana zostanie wstępna analiza ile rodzin z dziećmi mieszka w dzielnicy Targówek, jaki jest ich potencjał rozwojowy i jakie bariery napotykają lub mogą napotykać. Szczególnie zachęcamy przedsiębiorców do udziału w tej konferencji a rodziny zapraszamy do dyskusji. Obecność jak największej grupy osób umożliwi nam wypracowanie wniosków istotnych w poszukiwaniu efektywnego modelu i narzędzi jakie powinny być w pierwszym etapie wdrażane w naszej dzielnicy a może nawet w całym kraju. W konferencji udział wezmą przedstawiciele naszych władz samorządowych, przedsiębiorców lokalnych, zajmujących się na co dzień kontaktami z rodzinami z dziećmi oraz strona społeczna czyli ZDR3+ i przedstawiciele innych organizacji.

Cele

  • Prezentacja sprawdzonych narzędzi skutecznego wspierania rodzin z dziećmi
  • Prezentacja przykładowych ofert przedsiębiorców skierowanych do rodzin
  • Prezentacja i dyskusja nad promocją Karty Dużych Rodzin w Warszawie w szczególności w dzielnicy Targówek

Uczestnicy:

  • Mieszkańcy dzielnicy Targówek
  • Przedstawiciele ZDR3+ z centrali i Koła Targówek
  • Lokalni i okoliczni przedsiębiorcy
  • Przedstawiciele urzędu Dzielnicy Targówek
  • Inne organizacje wspierające rozwój rodzin z dziećmi

Zapraszamy również na stronę Koła Targówek ZDR 3+