Dla rodzin 4+ zamieszkujących na terenie Archidiecezji Poznańskiej Caritas ogłosił ciekawy konkurs literacki. Można wygrać piękną zastawę stołową dla 12 osób.

„Rodzina w komplecie” to konkurs literacki organizowany w listopadzie 2014 r. przez Caritas Archidiecezji Poznańskiej. Skierowany jest do wszystkich rodzin wielodzietnych (czworo dzieci i więcej) zamieszkujących w granicach archidiecezji poznańskiej.

Celem Konkursu jest szeroko rozumiana integracja społeczeństwa przez integrację rodziny. Zapraszamy Rodziny wielodzietne do zaprezentowania zwyczajów, tradycji, ciekawych przeżyć, które towarzyszą im podczas rodzinnych zjazdów. W ten sposób chcemy ukazać i promować pozytywne wzorce rodzinnego biesiadowania zachęcając do ich naśladowania.

Spośród zgłoszonych do Konkursu opowiadań, Kapituła Konkursu wybierze 50 najlepszych prac. Nagrodą w Konkursie jest piękny, 72-częściowy komplet zastawy stołowej, wyprodukowany przez Zakłady Porcelany Stołowej Lubiana S.A. - Partnera Konkursu. Będzie to obiadowy i kawowy serwis na 12 osób, który przekażemy zwycięskim Rodzinom w przeddzień świąt Bożego Narodzenia w pałacu arcybiskupów poznańskich.

Prace konkursowe wraz z Formularzem zgłoszeniowym można nadsyłać do 28 listopada 2014 r. do godziny 15.00 mailem na adres: poznancaritas@gmail.com lub tradycyjną pocztą na adres: Caritas Archidiecezji Poznańskiej, ul. Rynek Wildecki 4a, 61-546 Poznań z dopiskiem Praca Konkursowa „Rodzina w komplecie”.

Szczegółowy regulamin i formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie:

http://www.caritaspoznan.pl/aktualnosci.php/2/1087