11 lutego w Łowiczu odbyło się spotkanie Forum Samorządów na rzecz Dużych Rodzin. Prezydencja Forum została uroczyście przekazana Prezydentowi Gniezna.

Licznie przybyli samorządowcy z całej Polski dyskutowali o świadczeniu 500+. Interesującą, lokalną wersję tego świadczenia prezentował Burmistrz Nysy. Wszyscy wykazali zgodność w pozytywnej ocenie wprowadzenia ogólnopolskiego świadczenia i wolę  sprawnego wprowadzenia w gminach. Przedstawiciele miast przekazywali informacje o stanie przygotowań do przyjmowania wniosków i wypłacania świadczeń. Burmistrz Nysy zgłosił chęć organizowania następnego Ogólnopolskiego Zjazdu Dużych Rodzin.