Rodzicowi z rodziny wielodzietnej Karta jest wydawana na czas nieokreślony. Oznacza to, że nie straci on swych uprawnień, gdy dzieci dorosną. (Dotyczy to rodziców, którzy składając wniosek mają co najmniej troje dzieci, którym przysługują Karty). Dzieciom Karta będzie przysługiwać do 18 roku życia, chyba, że będą kontynuować naukę, to wtedy do 25 roku życia. Dzieciom niepełnosprawnym Karta będzie przysługiwać niezależnie od wieku.