• Europejska Inicjatywa "Mama, Tata i Dzieci"

  dodano: 30.09.2016

  Europejska Inicjatywa Obywatelskaj w obronie małżeństwa i rodziny "Mama, Tata i Dzieci" jest wystąpieniem obywateli państw UE do instytucji europejskich, by jeśli odnoszą się do rodziny (a czasem to robią) poprzestawały na wspólnej części tego co w Europie bywa uznawane za rodzinę. To znaczy rodzinie opartej na małżeństwie jednego mężczyzny z jedną kobietą i pokrewieństwie.

  więcej...

 • Ankieta europejska dla dużych rodzin

  dodano: 02.10.2015

  Konfederacja Rodzin Wielodzietnych w Europie (ELFAC), której członkiem jest ZDR3+ prosi duże rodziny o wypełnienie ankiety dotyczącej uwarunkowań ich życia. Projekt ma zasięg europejski i jest rownocześnie przeprowadzany w 12 krajach.

  więcej... • Dzień Niewidzialnej Pracy

  dodano: 07.04.2015

  W 2001 kanadyjskie stowarzyszenie Osób Aktywnych w Domu ogłosiło Dzień Pracy Niewidzialnej.
  Od tej pory w pierwszy wtorek kwietnia obchodzony jest ten dzień w wielu miejscach na świecie.

  więcej... • Spotkanie Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich FAFCE

  dodano: 19.03.2015

  W dniach 16 i 17 kwietnia 2015 r. w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich FAFCE.

  więcej... • Wybory do Europarlamentu 2014 - dla rodziny!

  dodano: 08.04.2014

  Ruszyła kampania Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich (FAFCE) na rzecz polityki UE przyjaznej rodzinie.

  więcej...

 • Walne zgromadzenie ELFAC - Budapeszt

  dodano: 21.09.2013

  21 września w Budapeszcie odbyło się Walne Zgromadzenie ELFAC. Przybyli przedstawiciele z 17 krajów Europy. Polskę reprezentował ZDR "Trzy Plus".

 • Budapeszt: „Tydzień Rodziny”

  dodano: 07.04.2011

  "Europa dla rodzin, rodziny dla Europy - zagadnienia i polityki ludnościowe" to temat "Tygodnia Rodziny" zorganizowanego w Budapeszcie w ostatnim tygodniu marca w ramach prezydencji węgierskiej. Kwestie polityki rodzinnej Węgry przyjęły jako jeden z najważniejszych priorytetów ich prezydencji w Radzie UE.

  Na "Tydzień Rodziny" złożyła się seria konferencji i różnorodnych spotkań. Ich wspólnym mianownikiem było przekonanie, że jednym z centralnych zagadnień współczesnej Europy jest zima demograficzna. W ramach budapesztańskiego „Tygodnia Rodziny” miała tez miejsce międzynarodowa konferencja zorganizowana przez episkopat pt: "Odpowiedzialność Państwa i Kościoła za kolejne pokolenia".

  więcej...