• Ilu członków liczy ZDR "Trzy Plus"?

  We wrześniu 2013 było nas ponad 3600 osób dorosłych i 8360 dzieci.

 • Kto może być członkiem ZDR "Trzy Plus"?

  Członkiem Rzeczywistym może być każdy z małżonków wychowujących co najmniej troje dzieci oraz pełnoletnie dzieci z dużych rodzin.
  O status Członka Wspierającego może się ubiegać każda osoba, która popiera cele statutowe Związku i chce pomóc w ich realizacji.
  Członkiem Wspierającym ZDR 3+ mogą również zostać organizacje zrzeszające rodziny wielodzietne.

 • Ile wynoszą składki członkowskie w ZDR "Trzy Plus"?

  Podstawowa składka została ustalona na kwotę 5 zł miesięcznie od rodziny (60 zł rocznie).
  Tych, którzy mogą płacić więcej, zachęcamy do dobrowolnego podwyższenia składki do 10, 20 lub 50 zł miesięcznie.
  Nie chcemy, aby wysokość opłat była przyczyną czyjejkolwiek rezygnacji z członkostwa, dlatego w przypadku trudności z regulowaniem składek, prosimy o kontakt na adres: biuro@3plus.pl.

 • Jak można się zapisać do ZDR "Trzy Plus"?

  Jeżeli akceptujesz i popierasz nasz Statut, zapraszamy!
  Zapisu można dokonać przez internet, wypełniając formularz rejestracyjny: http://rejestracja.3plus.pl/
  Można również skorzystać z załączonej Deklaracji Członkowskiej, którą po wypełnieniu należy przesłać na biuro@3plus.pl lub na nasz adres korespondecyjny.

  więcej...

 • Jak założyć Koło ZDR "Trzy Plus"?

  Koło jest powoływane przez Zarząd na pisemny wniosek co najmniej dziesięciu Członków Rzeczywistych zamieszkujących na terenie danej gminy (może być 5 małżeństw). Wniosek należy przesłać na adres korespondencyjny Związku lub mailowo na adres: biuro@3plus.pl

  więcej...

 • Czy ZDR "Trzy Plus" dąży do tego aby rodziny miały dużo dzieci?

  ZDR 3+ jest za wolnością wyboru. Chcemy żeby wszyscy mogli mieć tyle dzieci, ile chcą, bez dyskryminacji i z takimi samymi szansami.

 • Czy ZDR 3+"Trzy Plus" jest przeciwny pracy zawodowej matek?

  Zdecydowanie nie. Jak i w innych sprawach konieczna jest wolność wyboru. Stanowczo sprzeciwiamy się natomiast społecznej deprecjacji pozycji kobiet, które zdecydowały się na towarzyszenie swoim dzieciom w domu. Również zabiegać będziemy, aby w imię równości Państwo, które poważnymi kwotami dofinansowuje wychowanie przedszkolne, skierowane głównie do dzieci matek pracujących, znalazło odpowiednie formy finansowego wsparcia również dla dzieci wychowywanych w domu. Za dobre rozwiązanie uważamy np. wprowadzenie bonu wychowawczego.

 • Dokumenty

  Poniżej znajdują się do pobrania najważniejsze dokumenty i wzory dokumentów dla Zarządów Kół.

 • Co to znaczy, że ZDR "Trzy Plus" jest apolityczny?

  To znaczy, że nie bierzemy udziału w ubieganiu o władzę, nie popieramy żadnej partii politycznej, ani żadnego polityka. U wszystkich, zarówno rządzących, jak i będących w opozycji zabiegamy o realizację naszych celów.

 • Czy ZDR "Trzy Plus" jest organizacją katolicką?

  Nie. Zakres zadań ZDR 3+ nie obejmuje kwestii religijnych i światopoglądowych, a jedynie społeczne i ekonomiczne interesy rodzin, zwłaszcza wielodzietnych.