18 lipca wejdzie w życie nowa ustawa o zbiórkach publicznych. Zastąpi przepisy, które pochodziły z 1933 r. Nowa ustawa ułatwi organizacjom pozarządowym organizowanie zbiórek publicznych na cele dobroczynne.

Zbiórki elektroniczne – np. przez przelewy - można będzie prowadzić bez dodatkowych formalności. Natomiast prowadzone w przestrzeni publicznej zbiórki publiczne w gotówce i zbiórki darów organizatorzy będą po prostu zgłaszać na ogólnopolskim portalu: zbiórki.gov.pl. Tam też będą publikowane sprawozdania ze zbiórki.

Ustawa określa, że zbiórką publiczną jest zbieranie ofiar w gotówce lub w naturze w miejscu publicznym na określony, zgodny z prawem cel pozostający w sferze zadań publicznych oraz na cele religijne. Zaś miejsca publiczne to „miejsca ogólnodostępne, a w szczególności ulice, place, parki i cmentarze”. Z tekstem nowej ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych można się zapoznać pod adresem

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/498