Zawiadamiamy, że do Zarządu ZDR 3+ dołączył Łukasz Wojdak - menager, ekonomista, prawnik, doradca bankowy. Łukasz przejął od Pawła Wolińskiego funkcję Skarbnika Związku. Paweł Woliński pozostaje w Zarządzie. Uzupełnienie składu Zarządu nastąpiło na mocy §13, pkt. 2 Statutu.