Prezes Joanna Krupska wzięła udział w debacie o edukacji domowej. W swoim wystąpieniu zwróciła uwagę, że ok. 70 proc. rodzin, które biorą udział w edukacji domowej, to są rodziny wielodzietne. Jednocześnie wyraziła zdziwienie, że po reformie oświaty dla rodzin pojawiły się bariery w postaci rejonizacji do poziomu wojewódzkiego oraz ograniczenie z możliwości korzystania z poradni psychologiczno-pedagogicznej tylko do poradni publicznych.

 

Link: http://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/z-edukacji-domowej-w-wiekszosci-korzystaja-rodziny-wielodzietne,100582.html