Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus” wyrastał z poczucia wartości dużej rodziny oraz ze sprzeciwu wobec niesprawiedliwego traktowania rodzin, zwłaszcza rodzin wielodzietnych, przez polski system prawny. W latach 2005 – 2006 rodziny mające liczne potomstwo z okolic Warszawy, a potem także z innych części Polski, zaczęły wymieniać poglądy. Doszliśmy do wniosku, że praca wykonywana w domu, poświęcona wychowaniu własnych dzieci jest traktowana jak praca bezwartościowa, co znakomicie odzwierciedla określenie, że kobieta „siedzi w domu”. Kobiecie, która wiele lat spędziła pracując w domu, choćby wychowała piętnaścioro dzieci, często nie przysługuje nawet emerytura. A przecież przygotowywanie do życia, wychowanie i wykształcenie dziecka to ważna praca.

Początki - rok 2006

Zapoznaliśmy się z systemami wspierania rodzin w innych krajach. Stwierdziliśmy, że Polska znajduje się na ostatnim w Europie miejscu pod względem wsparcia rodzin z dziećmi. W naszym kraju na rodziny z dziećmi na utrzymaniu przeznaczany jest jeden z najmniejszych procent PKB. Mamy najniższy próg dochodowy, najniższe zasiłki. Symbolicznie płatny urlop wychowawczy uzależniony od bardzo niskiego progu dochodowego. Istnieją duże trudności w łączeniu pracy w rodzinie z pracą zawodową. Zabezpieczenie społeczne w sytuacji śmierci żywiciela rodziny jest nikłe, zupełnie nieuwzględniające wielkości rodziny. Polityka rodzinna pojmowana jest prawie wyłącznie jako socjalna, skierowana do najbiedniejszych, nie uwzględniająca wysiłku związanego z wychowywaniem każdego dziecka.

Postanowiliśmy podjąć działania w kierunku zmiany tej sytuacji. Naszym celem stało się działanie na rzecz interesów społecznych i ekonomicznych rodzin wychowujących dzieci, w szczególności dużych rodzin, oraz na rzecz pozytywnego obrazu rodziny. Chcieliśmy pozostać środowiskiem pozapartyjnym, działającym jak najbardziej konstruktywnie i rzeczowo.

Pierwsza konferencje

Jeszcze jako środowisko nie zrzeszone formalnie, w grudniu 2006 roku, zorganizowaliśmy w Sejmie, wspólnie z Ministerstwem Pracy, konferencję „Rodziny duże bogactwem i nadzieją Polski”. Przedsięwzięcie to zaowocowało decyzją sformalizowania stowarzyszenia, co nastąpiło w maju 2007 roku. Inauguracja ZDR3+ była połączona z kolejną konferencją w Sejmie zatytułowaną „Ekonomiczne uwarunkowania polityki rodzinnej”. Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus” podjął decyzję o wstąpieniu do Europejskiej Federacji Rodzin Dużych. Natychmiast po swoim powstaniu zaczął intensywnie lobbować w kierunku wprowadzenia ulgi rodzinnej – co zakończyło się sukcesem wszystkich środowisk ją popierających.

Działania samorządowe

Ponieważ politykę rodzinną realizują nie tylko władze państwa – wiele bowiem uprawnień należy do samorządów – postanowiliśmy rozpocząć działania w wymiarze samorządowym, W listopadzie 2007 roku ZDR3+ zorganizował w Grodzisku Mazowieckim konferencję lokalną „Silni rodziną” i rozpoczął negocjacje z władzami Grodziska na temat wprowadzenia Karty Dużej Rodziny – czyli systemu zniżek i ulg w dziedzinie kultury, sportu, rozrywki a także komunikacji miejskiej, dla rodzin wielodzietnych. Karta została wprowadzona w 2008 roku. Wkrótce potem, śladem Grodziska, podobną Kartę wprowadziły Tychy, potem Sandomierz, Łowicz…. Obecnie już w ponad 200 gminach i miastach funkcjonują Karty Dużych Rodzin. Niejednokrotnie dołączają się z rabatami sektory lokalne handlu i przedsiębiorczości prywatnej. Powstające w gminach Karty często są inicjowane przez koła ZDR3+ istniejące już w 50 miejscowościach. Koła integrują rodziny, prowadzą szkolenia dla rodziców, pikniki, wykłady, organizują samopomoc. Co roku znacznie przybywa członków: jest nas obecnie w całej Polsce 2000 rodzin – około 10000 osób.

Zjazd Gnieźnieński i kolejne konferencje

W marcu 2010 roku ZDR3+ był współorganizatorem Zjazdu Gnieźnieńskiego „Rodzina nadzieją Europy” oraz organizatorem – razem z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej – konferencji „Polska dla rodziny – rodzina dla Polski”. Współorganizowaliśmy wojewódzkie konferencje dotyczące Kart Dużej Rodziny w Toruniu, Łowiczu, Sochaczewie, Lublinie. We wrześniu 2011 roku ZDR3+ organizował wraz z Gminą Grodzisk Mazowiecki konferencję zatytułowaną: „Polska dla rodziny – Karta Dużej rodziny w miastach i gminach” objętą patronatem Prezydenta RP, z udziałem Pani Prezydentowej. W czerwcu 2012 rozpoczęliśmy wraz z Obserwatorium Rodzinnym cykl konferencji „Teraz rodzina” organizując debatę „Zmiany w systemie emerytalnym jako element polityki rodzinnej” a potem, 5 grudnia 2012, we współpracy z Senatem, konferencję „Bariery ograniczające dzietność w Polsce”. W trakcie tej konferencji, z inicjatywy ZDR3+ i burmistrza Grodziska, Grzegorza Benedykcińskiego, powstało Forum Samorządów na rzecz Dużych Rodzin, które wraz z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej w dniu 18 marca 2013 zorganizowało kolejną konferencję „Polska dla Rodziny – Karty Dużych Rodzin w miastach i gminach”. Dzięki niej rok 2013 stał się rekordowy jeśli chodzi o liczbę samorządów, które wprowadziły Karty Dużych Rodzin.

Ogólnopolski Zjazd Dużych Rodzin

W czerwcu 2013 roku odbył się organizowany przez ZDR3+ oraz Miasto Grodzisk Mazowiecki pierwszy Ogólnopolski Zjazd Dużych Rodzin. Zgromadził ponad 1000 osób, które przez trzy dni spotykały się, debatowały, świętowały, brały udział w warsztatach, uczestniczyły w koncertach i zwiedzały miasto. Na Zjazd przyjechał Pan Prezydent Bronisław Komorowski z Małżonką Anną a także Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak – Kamysz. Obaj zapowiedzieli wprowadzenie w kolejnym roku Ogólnopolskiej Karty Dużych Rodzin. Mszę św. na zakończenie Zjazdu odprawił ks. Kardynał Kazimierz Nycz.


Formułujemy opinie na temat powstających ustaw i rozporządzeń. Jesteśmy uczestnikami debat na tematy związane z polityką rodzinną na różnych szczeblach, staramy się wpływać na kształt tej polityki, na tyle na ile jest to możliwe. Wypowiadamy się w mediach. Walczymy ze stereotypem rodziny wielodzietnej pojmowanej jako patologia. Dzięki naszym działaniom coraz częściej duża rodzina jest postrzegana jako pozytywny wybór życia pełnego trudów ale przede wszystkim pełnego radości i szczęścia a polityka rodzinna przestała być terminem niezrozumiałym. Wciąż – od kiedy powstaliśmy – mamy nadzieję, że Polska stanie się krajem życzliwym dla rodzin wielodzietnych.