W sobotę 25.10.2014. odbyło się Walne Zebranie Członków ZDR3+ Oddz.Wlkp. W sumie przyjechało 57 osób z 10 gmin (w tym 26 dzieci, 7 młodzieży jako wolontariuszy).

Młodzież prowadziła zajęcia dla dzieci oraz recepcję. Odbyła się ciekawa dyskusja z udziałem zaproszonych gości, którymi byli: Burmistrz Gminy Mosina Waldemar Krzyżanowski, Marszałek Województwa Tomasz Bugajski, Dyrektor ROPS Wojciech Zarzycki, Członek Zarządu ZDR 3+ Paweł Siciński.
Ustępujący Zarząd złożył sprawozdanie, które zostało przyjęte.

Odbyły się wybory na trzyletnią kadencję do Zarządu Oddziału.
Prezesem Oddziału Wlkp. ZDR3+ pozostał Szymon Wytykowski.
Zarząd Oddziału stanowią:
Katarzyna Kiertein-Pietrzak (Ostrów Wlkp.)
Danuta Rząsa (Poznań)
Jan Słowik (Dopiewo)
Jacek Sommerfeld (Czerwonak)
Magdalena Stróżyńska (Gostyń)
Kamilla Węcka-Nijak (Gniezno)
Skład Komisji Rewizyjnej:
Łukasz Tylkowski (Poznań)
Mariusz Zawieja (Luboń)
Łukasz Wielebski (Poznań)

Zatwierdzono plan działań Oddziału na następny rok.