Prezesem Oddziału została Sylwia Skóra z Rawy Mazowieckiej, a do Zarządu weszli również przedstawiciele pozostałych Kół z województwa łódzkiego: Marta Kuźba (Lubochnia), Monika Pawlak (Cielądz), Kinga Guźniczak (Inowłódź), Janusz Kukieła (Łowicz), Daniel Jakubczyk (Łódź) i Roman Zysiak (Tomaszów Maz.)