Karta Dużej Rodziny weszła w życie w 2014 r. Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus" był inicjatorem wprowadzania jej w Polsce. To także nasz sukces! Cieszymy się! Wiemy, że sama karta nie załatwia sprawy, nie odmieni diametralnie trudów życia rodzin wielodzietnych, ale będzie odrobinę łatwiej, choć trochę taniej. Myślimy z wdzięcznością o zauważeniu grupy rodzin wielodzietnych, ich ukrytego trudu, niedocenianej pracy w domach. Kartę Dużej Rodziny pojmujemy jako życzliwy gest dostrzeżenia i uznania. Pierwszy krok, który uzmysławia, jak wiele jeszcze trzeba zrobić.

Pytania i odpowiedzi

 

 • Gdzie należy składać wnioski o Kartę?

  Wnioski składamy w Urzędzie, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania (nie zameldowania) rodziny.

 • Co jest potrzebne przy składaniu wniosku o Kartę?

  Należy wypełnić wniosek (wzór do pobrania powyżej) - potrzebne będą PESELE wszystkich osób, dla których wnioskujemy o Kartę i ich dane osobowe. Przy składaniu wniosku trzeba mieć ze sobą akty urodzenia dzieci i dowody osobiste rodziców. Dla dzieci powyżej 18 roku życia potrzebne będzie potwierdzenie, że się uczą z przewidywanym czasem zakończenia nauki.

 • Czy trzeba zrobić zdjęcia?

  Ogólnopolskie Karty Dużej Rodziny będą imienne, ale bez zdjęć.

 • Czy Karta Ogólnopolska zastępuje Karty Samorządowe?

  Nie, Karta Ogólnopolska jest niezależna od Kart Samorządowych, oferujących zniżki lokalne.

  Gmina może wykorzystać Kartę Ogólnopolską jako identyfikator również dla zniżek lokalnych, rezygnując z wydawania własnej Karty.

 • Gdzie są drukowane Karty?

  Karty są drukowane w Wytwórni Papierów Wartościowych.

 • Kto może korzystać z Karty?

  Członkowie rodziny wielodzietnej - rodzice i ich dzieci.

  Przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

  1) w wieku do ukończenia 18. roku życia;

  2) w wieku do ukończenia 25. roku życia - w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej;

  3) bez ograniczeń wiekowych - wprzypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

 • Na jak długo jest wydawana Karta?

  Rodzicowi z rodziny wielodzietnej Karta jest wydawana na czas nieokreślony.
  Oznacza to, że nie straci on swych uprawnień, gdy dzieci dorosną.
  (Dotyczy to rodziców, którzy składając wniosek mają co najmniej troje dzieci, którym przysługują Karty).

  Dzieciom Karta będzie przysługiwać do 18 roku życia, chyba, że będą kontynuować naukę, to wtedy do 25 roku życia.

  Dzieciom niepełnosprawnym Karta będzie przysługiwać niezależnie od wieku.