Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris zaprasza 20 maja na konferencję prasową dotyczącą Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.

Polski parlament już wkrótce będzie podejmował decyzję w sprawie jej ratyfikacji.
Instytut Ordo Iuris przygotował obszerny raport na temat tej Konwencji

20 maja (we wtorek) o godz. 14:30 w Centrum Prasowym PAP (ul. Bracka 6/8 Warszawa) odbędzie się konferencja prasowa, w ramach której zostanie przedstawiona treść raportu, w tym dane na temat zjawiska przemocy wobec kobiet w Polsce na tle innych krajów członkowskich UE. Podjęty zostanie problem zgodności Konwencji z Konstytucją RP. Uwzględnione zostaną doświadczenia płynące z funkcjonowania analogicznych umów międzynarodowych spoza systemu Rady Europy.