18 stycznia 2013 r. w Grodzisku Mazowieckim odbyło się pierwsze spotkanie Forum Samorządowego na Rzecz Dużych Rodzin. Przedstawiciele samorządów spotkali się celem omówienia programu konferencji „Polska dla Rodziny – Karty Dużych Rodzin w miastach i gminach”, którą zdecydowano zorganizować wspólnie z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej oraz Związkiem Dużych Rodzin „Trzy Plus”. Ustalono zasadę prezydencji rocznej – pierwszym przewodniczącym został burmistrz Grodziska Mazowieckiego, Pan Grzegorz Benedykciński.