Forum Samorządowe na rzecz Dużych Rodzin powołano w grudniu 2012 roku, podczas konferencji odbywającej się w Senacie RP „Bariery ograniczające dzietność w Polsce”. Porozumienie podpisali: Anna Sochacka – wiceprezydent Siedlec, Monika Lipińska – zastępca prezydenta m. Lublin, Piotr Uściński – Starosta Wołomiński, Dominik Golema – zastępca dyrektora Departamentu Spraw Społecznych U.M. Wrocławia, Grzegorz Benedykciński – burmistrz Grodziska Mazowieckiego, Michał Gramatyka – wiceprezydent Tychów, Halina Wawruch wójt Żabiej Woli, Piotr Osiecki – burmistrz Sochaczewa, Lidia Chamarczuk – Mazurek – doradca prezydenta m. Torunia ds. Edukacji i Spraw Społecznych, Grzegorz Płocha – wiceprezydent Ostrołęki. Swój akces do FORUM zadeklarowała również pani Ewa Kamińska – wiceprezydent m. Gdańska.