Zjazd Kół w Poznaniu w dniu 7 grudnia 2013 r.

PROGRAM

Zjazdu Kół w Poznaniu w dniu 07 grudnia 2013r – II część

II część zjazdu w godzinach 13.00 – 16.30. Prowadzi spotkanie Zarząd ZDR3+

  1. Wprowadzenie J. Krupska
  2. Informacja Zarządu n/t sytuacji w ZDR3+

- w aspekcie organizacyjnym R. Waszkiewicz i A. Wach

- w aspekcie finansowym P. Woliński

- zamierzenia w zakresie dalszych działań organizacyjnych

- dyskusja

3. ZDR3+ w mediach - wytyczne dla kół

4. Informacja Koła ZDR Lublin n/t przygotowania do II Zjazdu Dużych Rodzin w Lublinie w 2014r.

- dyskusja

5. Informacja Zarządu n/t postępu prac nad wdrożeniem Ogólnopolskiej KDR oraz samorządowych KDR

- dyskusja

6. Nowe wyzwania związane z ideologią gender – kilkunastominutowy wykład eksperta

7. Sprawy różne – wymiana doświadczeń kół