Serdecznie zapraszamy 3 października na Ogólnopolską Konferencję "Miejsce Rodziny w Szkole".


Konferencja odbędzie się w ramach Forum Edukacyjnego Rodzina-Kultura-Szkoła

Dla aktywnych społeczników – obywateli, rodziców i nauczycieli, działaczy instytucji pozarządowych, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, dyrektorów i pracowników ośrodków edukacyjnych oraz kulturalnych.

Współpraca rodziny i szkoły to fundament w wychowywaniu dzieci i młodzieży, szczególnie w walce z zagrożeniami.

W Konferencji udział wezmą specjaliści zajmujący się tematyką problemów występujących w środowisku młodzieży oraz pracujący z nią na co dzień, a także doświadczeni animatorzy i organizatorzy wydarzeń kulturalnych.

 

Szczegółowe informacje i zapisy są dostępne na stronie