W Lublinie odbyło się kolejne spotkanie Forum Samorządowego na Rzecz Dużych Rodzin. Do Forum dołączyły kolejne samorządy:Szczecin, Pelplin, Nysa i Przemyśl. Forum stanowi obecnie 27 członków.

W czasie spotkania nastąpiło przekazanie Prezydencji w Forum władzom Miasta Łowicz. Uczestnicy dyskutowali na temat bonu opiekuńczo-wychowawczego. Postulowany przez nas bon opiekuńczo-wychowawczy byłby świadczeniem nowego rodzaju, który ma się przyczynić do polepszenia polityki rodzinnej w kraju. Zakładana wartość bonu to 500 zł miesięcznie, z możliwością modyfikacji do kwoty 600-700 zł dla trzeciego i kolejnego dziecka. Świadczenie byłoby wypłacane bez względu na dochód rodziny, z systemu świadczeń rodzinnych od 13. do 36. miesiąca życia dziecka, czyli przez 24 miesiące.