Poniżej zamieszczamy sprawozdania finansowe i merytoryczne z działalności Związku Dużych Rodzin "Trzy Plus".
Wszystkie poprzednie lata są dostępne na stronie: http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl