Jesteśmy za utrzymaniem obecnego modelu odliczeń od podatku związanych z wychowywaniem dzieci. Uważamy, że proponowane przez Prezydenta RP zmiany w mechanizmie odliczeń polegające na wprowadzeniu zamiast odliczenia kwotowego od podatku zwielokrotnionej kwoty wolnej od opodatkowania sprawią, że system stanie się mniej czytelny. Obecny mechanizm ma tymczasem wiele zalet: jest zrozumiały dla podatników, funkcjonuje od wielu lat, nie jest skomplikowany, czytelnie wskazuje wartość efektu finansowego związanego z wychowywanymi dziećmi. Jednocześnie proponowane zmiany nie polepszą sytuacji rodzin najuboższych ani istotnej grupy rodzin wielodzietnych.

 

  • Uważamy, że w obecnym systemie konieczne sa korekty, ktre pozwolą korzystać z niego w sposób pełniejszy wszystkim podatnikom, w szczególności z rodzin wielodzietnych i najuboższych.
  • Proponujemy w związku z tym rozszerzenie mechanizmu odliczeń na grupy podatników podatku dochodowego dotychczas nim nie objętych - korzystajacych z tzw. liniowego podatku dla przedsiębiorców, z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej.
  • W obecnie istniejącym systemie problemem osób najuboższych, dotykających zwłaszcza rodzin wielodzietnych jestniewystarczająca kwota dochodu do opadtkowania by móc wykorzystać całość przysługującego odpisu z tytułu wychowywania dzieci. Dlatego proponujemy, by podatnicy, którzy nie wykorzystają w całości przysługującego na ich dzieci odliczenia otrzymywali zwrot niewykorzystanej kwoty z urzędu skarbowego. Proponujemy, by wysokość zwracanej w ten sposób kwoty była ograniczana wysokością składek na ubezpieczenie społeczne zapłaconych w danym roku podatkowym przez podatnika, a zwroty następowały raz w roku, na podstawie rocznego zeznania podatkowego i były wypłacane przez właściwy urząd skarbowy.
  • Uważamy, że powinna zostać wprowadzona większa progresja odliczeń związanych z posiadaniem dzieci - na każde kolejne dziecko powinna przysługiwać o 100% większa kwota odliczenia.
  • Jesteśmy za likwidacją niedawno wprowadzonego odliczenia - nie pozwalającego na odliczenie podatkowe rodzinom z jednym dzieckiem, których dochody przekraczają próg dochodowy wiążący się ze zwiększeniem stawki opodatkowania do 32%. Uważamy, że mechanizm ten ma ograniczony skutek budżetowy, a jest rozwiązaniem zniechęcającym do zawierania małżeństw (osoby samotnie wychowujące dzieci nie podlegają takim ograniczeniom).
  • Sprzeciwiamy się stanowczo próbom eliminowania wspólnego rozliczania się małżonków, nawet jeżeli nie mają dzieci. Byłaby to kolejna zachęta do niezawierania małżeństw, pogarszająca ostatecznie sytuacje rodzin i dzieci.