Jak można ubiegać się o zwrot niewykorzystanej ulgi rodzinnej? Czy odpisanie ulgi wpływa na prawo do świadczeń rodzinnych? Jaką kwotę możemy odpisać?

Komu przysługuje ulga na dzieci?

Ulgę na dzieci może rozliczyć podatnik opodatkowany na zasadach ogólnych (PIT-37, PIT-36). Nie może jej niestety odliczyć osoba rozliczająca się liniowo, składająca zeznanie za podatek wykazany ze zbycia nieruchomości (PIT-39), ze zbycia akcji lub innych dochodów kapitałowych (PIT-38) jak również opodatkowana w formie ryczałtu ewidencjonowanego (PIT-28).

Z ulgi może korzystać podatnik, który w roku podatkowym:

  • wykonywał władzę rodzicielską;
  • pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało;
  • sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Ile wynoszą odliczenia podatkowe na dzieci?

Roczne odliczenia wynoszą:

  • na troje dzieci: 4 224,12 zł; 
  • na czworo dzieci: 6 924,12 zł
  • na pięcioro dzieci: 9 624,12 zł
  • na sześcioro dzieci: 12 324.12 zł
  • na siedmioro dzieci: 15 024.12 zł
  • na ośmioro dzieci: 17 724.12 zł
  • każde następne dziecko - dodatkowe 2 700,00 zł.

Co, gdy ulga jest większa niż możliwość odpisu?

Od zeszłego roku można uzyskać zwrot niewykorzystanej ulgi do wysokości sumy opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. W rozliczeniu za rok 2016 mogą być uwzględnione tylko te składki, które faktycznie zostały opłacone w 2016 r.

Jak uzyskać zwrot niewykorzystanej ulgi?

Należy wypełnić podstawowy PIT roczny (PIT-36 lub PIT-37), który w załączniku PIT/O będzie wskazywał przysługujące ulgi na dzieci.

Czy można starać się o taki zwrot za poprzednie lata?

Zwrot niewykorzystanej ulgi można było pierwszy raz rozliczyć w zeznaniu za rok 2014. Jeżeli ktoś z tego nie skorzystał, to może złożyć korektę zeszłorocznego zeznania, wypełniając PIT/UZ. Ale uwaga - zwrot ulgi wpływa na prawo do świadczeń rodzinnych!

Czy zwrot ulgi wpływa na prawo do świadczeń rodzinnych?

Tak. Zarówno podstawowy zwrot ulgi, jak również zwrot kwoty niewykorzystanej wpływa na wysokość dochodu w rozumieniu prawa do świadczeń rodzinnych. Jednak od 1 stycznia 2016 roku w świadczeniach rodzinnych będzie działała zasada "złotówka za złotówkę", dzięki której świadczenia będą pomniejszane jedynie o tę kwotę, jaka została przekroczona w kryterium dochodowym.

Czy Program 500+ zlikwiduje ulgi na dzieci?

Zgodnie z zapowiedziami rządu, ulgi podatkowe na dzieci mają pozostać niezmienione w kolejnych latach.

 

Więcej szczegółowych informacji o ulgach podatkowych można uzyskać tu.