Zapraszamy do bezpłatnego udziału w Projekcie Strefa Aktywnej Mamy. Projekt wspiera aktywizację zawodową kobiet powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich i wychowawczych lub po okresie opieki nad osobami zależnymi.

Wsparcie aktywizacji zawodowej kobiet powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich/wychowawczych lub po okresie opieki nad osobami zależnymi, dofinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Udział w Projekcie jest bezpłatny.

 

Cele Projektu:

1. Wzmocnienie kompetencji społecznych, w tym postawy przedsiębiorczości u 30 kobiet, w tym z rodzin wielodzietnych, z obszaru aglomeracji wrocławskiej.

2. Powołanie form aktywności zawodowej i społecznej – Strefy Aktywnej Mamy.

3. Promocja aktywności społecznej i zawodowej kobiet wśród społeczności lokalnej.

 

Termin (do wyboru):

1. edycja letnia (lipiec-sierpień 2014)

2. edycja – wrzesień 2014

3. edycja – październik 2014

 

Program Rozwojowy obejmuje 24 h warsztatów oraz spotkań indywidualnych:

* Mocny Start

* Kompetencje Społeczne

* Zarządzanie sobą

* Moja działalność

Zapewniamy opiekę oraz rozwijające zajęcia dla dzieci.

 

Szczegółowych informacji udziela Koordynatorka projektu: Natasza Marcinkiewicz tel. 504 194 082

Zapisy poprzez formularz: http://frip.org.pl/strefa-aktywnej-mamy/

 

Realizator Projektu: Fundacja Rodzina i Przedsiębiorczość

Partner Projektu: Związek Dużych Rodzin 3+ Koło Wrocław

 

Lilianna Sicińska

503 58 78 76