W 2012 roku powołany został Zespół Ekspertów ZDR "Trzy Plus". W jego skład weszły uznane w świecie naukowym osoby, z których porad i merytorycznego wsparcia Związek skorzystał już wielokrotnie. Zespół Ekspertów uzgadnia oficjalne stanowiska w sprawach ważnych dla ZDR "Trzy Plus", bierze udział w wypracowywaniu postulatów wiodących Związku, formułowaniu programu, ustalaniu hierarchii działań. Eksperci uczestniczą aktywnie w konferencjach organizowanych przez ZDR "Trzy Plus", a także w innych konferencjach w kraju i za granicą.

 

  • Prof. Marek Kośny

  Przewodniczący Zespołu Ekspertów ZDR 3+
  Prof. Marek Kośny pracuje na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Jest autorem oraz współautorem monografii i artykułów dotyczących sprawiedliwości opodatkowania rodzin, ich sytuacji ekonomicznej oraz bezpieczeństwa ekonomicznego. • Dr Leszek Bosek

  Dr Leszek Bosek – Prezes Prokuratorii Genaralnej RP, Profesor na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Katedrze Prawa Cywilnego, radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, arbiter i mediator Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, naczelnik Wydziału Analiz Legislacyjnych w Biurze Analiz Sejmowych, w latach 2002-2006 był asystentem sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Jest autorem kilkudziesięciu opracowań z zakresu prawa cywilnego, medycznego i konstytucyjnego. • Dr Agnieszka Chłoń-Domińczak

  Agnieszka Chłoń-Domińczak pracuje w Szkole Głównej Handlowej i w Instytucie Badań Edukacyjnych. Była podsekretarzem stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, współpracowała z Bankiem Światowym oraz OECD. Zajmuje się kwestiami systemu emerytalnego oraz problematyką rynku pracy.

 • Paweł Kastory

  Współzałożyciel i wieloletni dyrektor generalny agencji reklamowej Corporate Profiles. Po jej połączeniu z DDB Worldwide w 1997 został dyrektorem generalnym i prezesem zarządu agencji DDB Warszawa, a w 2000 prezesem grupy DDB Warszawa. Od 2002 był przewodniczącym Stowarzyszenia Agencji Reklamowych w Polsce, później wszedł w skład rady nadzorczej Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR.
  Powołany na przewodniczącego rady Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, współzałożyciel Fundacji im. Ludwika Kastory. W 2013 został wiceprezesem Polskiej Rady Biznesu i powołany do rady powierniczej Muzeum Narodowego w Warszawie. Jest również członkiem rady Polskiego Komitetu Narodowego UNICEF, rady Fundacji Ronalda McDonalda oraz Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie.

 • Zbigniew Derdziuk

  Zbigniew Derdziuk - prezes ZUS, były minister-członek Rady Ministrów w pierwszym rządzie Donalda Tuska, sekretarz stanu w KPRM w rządach Jerzego Buzka i Kazimierza Marcinkiewicza. • Dr Agnieszka Tombińska

  Dr Agnieszka Tombińska - doktor nauk humanistycznych UJ w zakresie językoznawstwa. Matka 10 dzieci. Żona polskiego dyplomaty Jana Tombińskiego. Posiada praktyczne doświadczenie mieszkania z rodziną w pięciu krajach o różnych systemach polityki społecznej, edukacyjnej i rodzinnej (Czechy, Słowenia, Francja, Belgia, Ukraina). • Jan Tombiński

  Jan Tombiński - absolwent germanistyki i historii UJ. Od 1990 roku pracuje w dyplomacji. Był m.in. ambasadorem Polski w Słowenii, Bośni i Hercegowinie, Francji oraz Stałym Przedstawicielem RP w Unii Europejskiej. Obecnie ambasador Unii Europejskiej na Ukrainie.