• X SOK w Czarnym Dunajcu

    X Spotkanie Oddziałów i Kół w Czarnym Dunajcu odbyło się w Czarnym Dunajcu, na Podhalu, 14 października 2017 r.

    więcej...  • IX Spotkanie Oddziałów i Kół w Spale

    IX Spotkanie Oddziałów i Kół ZDR3+ (w skrócie: SOK) odbyło się w Spale 8 kwietnia 2017. Zostaliśmy ugoszczeni w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich przez Wójta Gminy Inowłódz, Dyrekcję COS i Oddział Łódzki ZDR3+. Jak prawdziwi olimpijczycy uznaliśmy za własne hasło Spały: "Tu rodzą się zwycięzcy!"

    więcej...